Intuicyjne sterowanie. Precyzyjne pozycjonowanie.

Wci?gnik ?ańcuchowy DCBS

Dbamy o jak najlepsz? wydajno??

Wysoka wydajno?? i niezawodna technologia d?wignic: oto nasze g?ówne pole dzia?alno?ci. Jako jeden z wiod?cych producentów mamy do zaoferowania naszym klientom ju? od blisko 200 lat bogate portfolio rozwi?zań w zakresie przep?ywu materia?ów i logistyki – umo?liwiaj?ce wysok? wydajno?? i najlepsz? sprawno?? eksploatacyjn?. Odkryj ?wiat firmy Demag!

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

Ihre Demag Kontakte

Postal Code

Kontakt do Ciebie

Konecranes and Demag Sp. z o.o.

9 Azymutalna
80-298Gdańsk
Biuro: +48 32 20 54 295 | Serwis: +48 22 33 08 434

Znajd? wi?cej kontaktów
Wszystkie kontakty