P?eprava b?emen vzduchem pokryvající celou plochu

Jednonosníkové podvěsné je?áby KBK

Bezpe?ná p?eprava po celé plo?e

Pomocí jednonosníkovych podvěsnych je?áb? ze systému KBK lze p?epravovat b?emena v?eho druhu vzduchem a p?esně je polohovat,? v?e rychle a bezpe?ně. Co?dále zd?razňuje kvalitu?Demag?jednonosníkovych podvěsnych je?áb? KBK?

 • Modulární systémová konstrukce
 • Snadná a bezpe?ná manipulace
 • Lehky chod pojezd? ru?ní silou
 • Cenově vyhodná realizace
 • Zákaznické realizace p?esně?na míru

Vá? kontakt

Demag contact

Je?áby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slany
?eská republika

Telefon:
+420?312?514 111
Fax:
+420 312 514 101

Dal?í informace

Vyhody KBK jednosnosníkové podvěsné je?áby

Optimální vyu?ití plochy

 • P?eprava b?emen vzduchem umo?ňuje pokrytí celé plochy
 • Optimální vyu?ití vyrobní plochy díky velmi krátkym dojezdovym vzdálenostem
 • Zavě?ení na stávající stropy hal nebo st?e?ní konstrukce
 • Dodate?né opěry je?ábové dráhy nejsou nutné

Pohodlná a snadná obsluha

 • Snadny pojezd ru?ní silou
 • Provoz s lehkym chodem bez blokování díky kloubovym spoj?m mezi nosníkem je?ábu a pojezdem
 • Nízká vlastní hmotnost
 • Zakázkové a cenově vyhodné vybavení hal, i ?áste?né pokrytí plochy?
 • Variabilní mo?nosti pou?ití díky modulárnímu stavebnicovému systému (nap?. blokovací za?ízení jednokolejnych podvěsnych drah KBK pro p?ejezdy je?ábovych ko?ek)
 • Bezproblémovy pojezd i u zalomenych a klínovych je?ábovych drah

Technické údaje

Jednonosníkové podvěsné je?áby: maximální vzdálenosti podpěr, rozpětí a délky nosník?

KBK
Profil
KBK

Nosnost [kg]

? ? 80 125 250 500 1,000 1,600 2,000
100 lKr 2.85 2.6 ? ? ? ? ?
IHT 3.0 3.0 ? ? ? ? ?
I lKr 4.65 4.6 2.85 ?1.62) ? ? ?
IHT 6.0 5.0 3.0 2.0 ? ? ?
II-L lKr ?7.41) ?7.01) 6.1 3.7 ?1.751) ? ?
?IHT 8.0 8.0 7.0 4.0 2.0 ? ?
II lKr ?7.751) 7.751) 7.451) 6.0 3.51) ? ?
IHT ?8.0 ?8.0 8.0 7.0 4.0 ? ?
II-H lKr ? ?10.5 ?10.5 9.3 6.5 ? ?
?IHT ? ?14.0 13.0 11.0 7.0 ? ?
III lKr ? ? ? 8.4 6.3 4.3 3.61)
IHT ? ? ? ?9.0 ?7.0 5.0 4.0

lKr:?Rozpětí
IHT: Délka nosníku

1)? Dvojitá pojezdová ko?ka
2)? ?ty?násobná pojezdová ko?ka